จังหวัดเชียงรายยังคงรักษาวัฒนธรรมของล้านนาไว้ได้มาล้างข้าวสารหอมมะลิอีสานรับประทานแล้วจะติดใจในความหอมของข้าวนะครับกินข้าวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานเกษตรแห่งชาติมาแล้วหอมหวานลิ้นจี่ที่เชียงรายมีการนำลิ้นจี่พันธุ์ดีจากเมืองจีนอย่างการมวยจักรพรรดิมาปลูกมากที่สุดในประเทศส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องที่อำเภอแม่จันอำเภอแม่สายซึ่งจะถูกเรียงรายกันไปตลอดสองข้างทางในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีทางจังหวัดเชียงรายจัดงานรีสอร์ทพานี้คงจะไม่ต้องขยายความอะไรนะครับคนทั่วไปมักจะไม่ทราบว่าแรงผลิตยาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่ที่จังหวัดเชียงรายและชาที่ดีที่สุดก็คือชาที่ปลูกที่ดอยวาวีอำเภอแม่สรวยซึ่งช่วงกลางเดือนมกราคมของทุกปีต่างจังหวัดได้จัดเทศกาลชิมชาวาวีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสับปะรดนางแล

หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจเช่ารถเชียงรายราคาถูกไปชิมชาวิเศษซึ่งปลูกมากที่ตำบลนางแลในเขตอำเภอเมืองเชียงรายเหล้าหรือว่าเป็นสับปะรดที่อร่อยที่สุดในประเทศลูกเล็กๆแล้วก็ครั้งเดียวก็ไม่มีให้กันตลอดปีจะมีเฉพาะช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมของปีเท่านั้นดังนั้นใครที่ไปเชียงรายนอกฤดูสับปะรดสับปะรดตลอดสองข้างทางจะเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมากับแกมากกว่า 1 ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าเชียงรายหรือว่าแคว้นล้านนาในอดีตเราศตวรรษที่ 19 นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในรัชสมัยพ่อขุนเม็งรายขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุได้ 29 พรรษาเมืองต่างๆในบ้านล้านนาเกิดแตกความสามัคคีกลางประกันตนเป็นอิสระไม่ขึ้นก่อการร้ายจึงมีพระราชดำริที่จะรวบรวมเมืองเหล่านั้นเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันออกไปยังเมืองต่างๆที่ตั้งตนเป็นอิสระให้มาก่อนหากมีเมืองใดแข็งข้อก็จัดส่งกองทัพไปปราบและตีได้เมืองนอกเป็นเมืองและต่อมาก็ได้เพียงคำจากนั้นก็ขอตำแหน่งเจ้าเมืองหัวเมืองต่างๆในปีพ. ศ. 1851 ประทับอยู่ที่เมืองราหูตั้งพื้นช้างทรงของพระองค์พระองค์จึงเสด็จตามรอยช้างไปจนถึงดอยจอมทองริมฝั่งแม่น้ำกกส่งหินชัยภูมิพิเศษเหมาะแก่การสร้างเมืองสร้างเมืองขึ้นมาล้อมดอยจอมทองไว้ตรงกลางเมืองเชียงรายมีความหมายถึงการตามรอยช้างและย้ายราชธานีจากเมืองนครเงินยางมาอยู่ที่เชียงรายจำกัดเชียงรายในเวลาต่อมา 1835 เสด็จไปทรงสร้างเมืองใหม่ที่เชิงดอยสุเทพเมืองเชียงใหม่ได้ว่าเมืองเชียงรายเป็นเสมือนเมืองที่ของเชียงใหม่ตลอดเวลาที่ปกครองอาณาจักรแห่งล้านนาไทยเป็นทั้งนักรบนักปกครองและพัฒนาอย่างครบถ้วนประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่างๆอยู่ไหนรับการยกย่องให้เป็นมหาราชของไทยนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายจึงควรจะไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านผู้สร้างและผู้รวบรวมของเมืองอย่างน้อยทางภาคเหนือเชียงรายเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากเลยมีพลเมืองมากกว่าเชียงใหม่จึงต้องแยกเป็น 2 จังหวะคือญาติกันจังหวัดพะเยาถึงจังหวัดหนึ่งเมื่อปีพศ 2520 จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ 1 1678 ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศส่วนใหญ่มีทั้งเครื่องเขาสูงที่ราบลุ่มเชียงรายเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรหลายอย่างโดยเฉพาะได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีคำว่าดีอยู่ถึง 4 ดีด้วยกันคืออากาศดีน้ำดียินดีและอัธยาศัยของคนก็ดีถึงมาจังหวัดเชียงรายจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งธรรมชาติสวยงามแต่ทุกวันนี้ก็มี เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติต้องสูญเสียไปหาที่ส่วนใหญ่ของประชากรร้อยละ 80 มีอาชีพด้านเกษตรกรรมทำนาทำไร่ทำสวนผลไม้การทำไร่นั้นมีทั้งในที่ลับและที่สูงพื้นที่ปลูกข้าวโพดมันสําปะหลังพืชเศรษฐกิจล่าสุดก็คือการปลูกขิงซึ่งทำราย

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.